Vali Marszalek

Vali Marszalek

Pratite nas...

Što možemo naučiti od impact poduzeća?

Posljednjih se godina puno govori o impact poduzećima (impact enterprises) kao hibridnom obliku organizacija koje donose rješenja za društvene i okolišne probleme na financijski održiv način, a koja predstavljaju sve važniji dio gospodarstva Europske unije i od kojih tradicionalna poduzeća mogu vrlo mnogo naučiti.

Rast takozvanih poduzeća s utjecajem u posljednjem desetljeću stvara neiskorišteno tržište s potencijalom privlačenja milijardi kapitala posebno posvećenih stvaranju pozitivnih utjecaja i vrijednosti za društva. U konačnici, uspjeh tih poduzeća vodi ka transformaciji tržišnog sustava dovodeći svijet u novu eru kapitala sa svrhom. Impact poduzeća žele promijeniti svijet nabolje, ali kako dokazuju da njihovo poslovanje stvarno uspijeva u tome?

Bez obzira na veličinu ili sektor, poduzećima je sve jasnije da je učinkovito upravljanje društvenim i okolišnim utjecajima ključno za dugoročnu održivost i profitabilnost poslovanja.

Možemo reći da je upravljanje utjecajem važan pomak od društveno odgovornog poslovanja i nečinjenja štete, ka stvaranju pozitivnog učinka, stvarne mjerljive vrijednosti za društvo i zajednice u kojima djelujemo.

S druge strane, u istom procesu, ako slušamo potrebe svojih dionika, kupaca, klijenata, i u skladu sa saznanjima modificiramo svoj proizvod ili uslugu, možemo poboljšati i učinkovitost svog poslovanja. Zbog toga je upravljanje društvenim i okolišnim utjecajima presudan element u donošenju poslovnih odluka jer podaci prikupljeni mjerenjem utjecaja mogu signalizirati što donosi rezultate, a što ne, u raznim aspektima poslovanja. To nam omogućuje da donesemo važne odluke o tome kada zaustaviti, promijeniti ili skalirati određene aktivnosti. Želimo li pokazati svojim dionicima da su nam važni, da njihove potrebe stavljamo na prvo mjesto prilikom razvoja poslovanja i proizvoda, integrirat ćemo upravljanje utjecajem u svoje poslovanje, čime ćemo im jasno dati do znanja da vodimo računa o pozitivnim i negativnim utjecajima koje naše poslovanje ima na njih.

Prvi korak u upravljanju utjecajem je jasno postavljanje problema u društvu s prijedlogom rješenja i planom djelovanja.

Moramo jasno definirati što želimo postići, zašto i za koga. Koliko god nadahnjujuće zvučalo, nije dovoljno reći “Želimo smanjiti glad u svijetu” ili “Eliminirat ćemo otpad iz okoliša”. Kod definiranja problema moramo biti puno precizniji, reći, primjerice, da želimo pomoći u smanjenju količine otpada koju ljudi stvaraju u kućanstvima ili stvarati otpad koji se može prenamijeniti ili vratiti u proizvodnju.

Kad je riječ o rješavanju društvenih pitanja, često imamo velike vizije i velika očekivanja od sebe samih. Iako je to pohvalno i divljenja vrijedno, društveni su i okolišni problemi vrlo složeni, s više uzroka i posljedica. Zbog toga je bolje, umjesto rješavanja cjelokupnog problema, usredotočiti se na njegov određeni dio, čime ćemo osigurati da imamo dovoljno resursa za njegovo rješavanje, povećati vjerojatnost uspjeha i potaknuti angažman dionika jer će tako i oni jasnije vidjeti svoju ulogu u cjelokupnom procesu. Iako ne možemo ponuditi rješenje za globalni društveni problem, ako prihvatimo svoju ulogu u rješavanju dijela složenog problema, te ako i svi ostali dionici društva učine isto, zajedno možemo napraviti mnogo i potaknuti željene pozitivne promjene u društvu i u životima ljudi koji su određenim problemom pogođeni.

Ovdje dolazimo do sljedećeg koraka i pitanja tko će sve osjetiti promjene u svom životu zbog naših aktivnosti. Drugim riječima, moramo upoznati svoje dionike.

Važno je uključiti različite skupine dionika već na samom početku, prilikom identificiranja problema, kako bismo razumjeli problem iz njihove perspektive i zadovoljili njihove potrebe kroz ponudu proizvoda i usluga koji su učinkoviti i održivi.

No, tko su sve naši dionici i jesu li svi podjednako važni? Dionici su svi ljudi koji su pogođeni poslovanjem poduzeća. Na popisu se tako mogu naći potrošači, kupci, neizravni krajnji korisnici, zaposlenici, njihove obitelji, druge tvrtke, investitori itd. Različiti dionici će različito doživjeti ishode našeg poslovanja, i različito će ih vrednovati. Na neke naš proizvod ili usluga utječe izravno, na druge neizravno, a na neke čak možemo imati negativan utjecaj i toga moramo biti svjesni. Kakve promjene svi oni doživljavaju i jesu li sve promjene jednako važne? Odgovori na ova pitanja pomoći će nam u postavljanju realnih ciljeva utjecaja.

Jednom kad postavimo ciljeve utjecaja i početne pretpostavke o promjeni koju nastojimo stvoriti, slijedi prikupljanje i procjena podataka, praćenje učinka i prema tome revidiranje ciljeva. Ovaj proces ponekad može djelovati kao reality check za poduzeća, primjerice, kada se promjena ne dogodi prema očekivanom ili kada podaci pokažu da utjecaj poduzeća na promjenu nije onoliko velik koliko smo mislili da će biti. Zbog toga je, osim dobro definiranog problema i svih dionika, te obujma, dosega i trajanja utjecaja poslovanja, vrlo važno preispitati i to bi li se željena promjena dogodila i bez našeg djelovanja kao i koliki je rizik za ljude i planet ako se promjena ne dogodi prema očekivanom. Impact poduzećima vrlo je važno dokazati da su upravo njihove aktivnosti dovele do željenih rezultata i ishoda, i na kraju do željenog društvenog učinka. Time opravdavaju svoje postojanje i djelovanje.

Kako bismo ostali usredotočeni na stvaranje utjecaja na društvo, upravljanje utjecajem trebalo bi biti ugrađeno u svaki odjel i segment poslovanja. Drugim riječima, potrebno je stvoriti kulturu u kojoj su zaposlenici posvećeni kontinuiranom učenju i usavršavanju kako bi maksimizirali pozitivan učinak poslovanja na društvo i/ili okoliš. Kako bismo izgraditi zajednicu u kojoj su ljudi posvećeni korištenju svojih talenata i vještina za aktivno stvaranje pozitivnih društvenih i okolišnih utjecaja, zaposlenici moraju imati potpuno razumijevanje ciljeva utjecaja koje je njihovo poduzeće postavilo i kako ga namjerava postići. Moraju vjerovati u plan i razumjeti koja je njihova uloga u procesu. Stvaranje i poticanje organizacijske kulture utjecaja od samog početka presudno je za postizanje krajnjih ciljeva utjecaja.

Upravljajući svojim utjecajem na društvo i okoliš, postavljanjem ciljeva utjecaja i praćenjem i mjerenjem napretka, znat ćemo pridonosimo li doista društvu i radimo li zaista one pozitivne promjene u životima ljudi koje smo naumili napraviti. Upravljanje utjecajem važno je i za privlačenje investicija jer osigurava da proizvodi i usluge koje poduzeće pruža doista čine razliku u životu kupaca. A kada se život kupaca poboljša, naši proizvodi i usluge stvaraju tržišnu potražnju, čime se povećavaju i prihodi poduzeća, što na kraju pomaže osigurati financijski povrat za investitore.

Stoga, preuzmite odgovornost za utjecaje koje vaše poslovanje ima na društvo i okoliš. Odgovorite na pet ključnih pitanja: Koji problem pokušavamo riješiti? Tko su naši dionici, oni koji će osjetiti promjene kao rezultat našeg rada? Koje će promjene oni osjetiti? Koji su nam ciljevi? Kojim ćemo aktivnostima nastojati postići željeni učinak na društvo i/ili okoliš? Efikasno upravljajte svojim utjecajima, pratite i analizirajte rezultate svog rada, pretvorite željeni utjecaj u stvarnost i to će vam se vratiti višestruko, kroz zadovoljstvo zaposlenika i klijenata, i kroz pristup novom kapitalu. Poslujte kao impact poduzeće i budite aktivni pokretač promjena u društvu. Neka vaš cilj bude poboljšanje društva i zajednica u kojima radite.

Tekst jer izašao u 94. InStore magazinu.

Scroll to Top